Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

Klientus iesaistoša sociālā pārdošana / #SOSE

Mērķis - Apgūt praktiskas metodes sociālo tīklu piedāvāto iespēju izmantošanai darbā ar klientiem, lai nodrošinātu labāku uzņēmuma atpazīstamību, klientu intereses pieaugumu un kontaktu ar klientiem efektīvāku paveikšanu

Metodika - Aktīvs darbs ar datoru informācijas meklēšanā, sociālo tīklu profilu pilnveidošanā, kontaktu ar klientiem dibināšanā un ziņu veidošanā, lai panāktu mērķtiecīgāku digitālo komunikāciju ar klientu kontaktpersonām sociālajos tīklos

Nozīmīgākās tēmas: 

Nozīmīgākās tendence 3. tūkstošgades klientu rīcībā
- Izmaiņas klientu ieradumos – drauds pārdošanas efektivitātei nākotnē
- Pirkšanas maršruta ietekme uz pārdošanas efektivitāti
- Pirkšanas procesa soļi un sociālās pārdošanas mērķi katrā no soļiem

Savas ekspertīzes demonstrēšana sociālo tīklu profilos
- Klientu ieinteresējoša informācijas atspoguļošana savā profilā
- Veiksmes stāstu, piemēru un digitālo resursu izmantošana
- Praktiski uzdevumi sociālo tīklu profilu satura un dizaina optimizēšanā

Kontaktu tīkla ar lēmējpersonām mērķtiecīga veidošana
- Sociālo kontaktu ar lēmējpersonām dibināšanas metodes
- Klienta lēmējpersonu digitālo pēdu meklēšanas iespējas
- Praktisks darbs digitālo kontaktu dibināšanā ar klientu lēmējpersonām

Dalīšanās ar iespaidiem sociālajā vidē, kopjot attiecības ar klientiem
- Sociālās sekošanas pamatprincipi un metodes
- Instrumenti klientu publicēto ziņu savlaicīgai pamanīšanai un apstrādei
- Praktiski sociālās klausīšanas uzdevumi

Oriģinālu ziņu publicēšana sociālajos tīklos
- Iedarbīgas ziņas nozīmīgākie elementi
- Publikāciju kalendāra veidošana

Tuvākie datumi:

16. - 17.05.2019. (2 dienas)

Klientus iesaistoša sociālā pārdošana / #SOSE