Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

Vadības prasmju realitātes pārbaude / Reality

Mērķis ir slīpēt vadītāju prasmes iedarbīgu vadības metožu izvēlē un pielietošanā, vadot atšķirīgus padotos un saskaroties ar šķēršļiem atsevišķa darbinieka vai visas komandas darba efektivitātes nodrošināšanā

Metodika - individuālās vadības situāciju izspēle, savas komandas darbinieku snieguma izvērtēšana, pieredzes apmaiņa ar citiem vadītājiem, problēmsituāciju risinājumu meklēšana komandā 

Nozīmīgākās tēmas: 

Darbinieku snieguma novērtēšana, lai atklātu slēptās rezerves 
- talanti un pieļaujamās vājības 
- individuālists vai komandas spēlētājs 
- attīstības rezervju noteikšana atsevišķam darbiniekam 

Jauna darbinieka mērķtiecīga iekļaušana komandā 
- pirmās darba dienas izaicinājumi 
- pamatprincipi darbinieka ātrākai iekļaušanai komandā 
- darba audzināšanas Gaismas / Ēnas puse 

Vadības situāciju modelēšana, vadības prasmju realitātes testēšana 
- darbinieka rezultātu pēkšņa pasliktināšanās 
- izmaiņas atalgojuma sistēmā 
- darbinieka nepamatotas ambīcijas saņemt paaugstinājumu 
- konflikti komandā un savstarpēji aizvainojumi, kas traucē darbam 
- nozīmīgs kritums darbinieka aktivitātē 
- darba prieka zudums darbiniekam vai visai komandai 

Vadītāja līdera prasmju attīstības plāna izveide

Tuvākie datumi:

Drīzumā

Vadības prasmju realitātes pārbaude / Reality