Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

Potenciāla darījuma pārvēršana pasūtījumā / O2O

Mērķis - Apgūt metodes Potenciālu darījumu realitātes novērtēšanā, piemērotas darījuma stratēģijas izvēlē, pārliecinoša piedāvājuma sagatavošanā un prezentēšanā, lai panāktu augstāku efektivitāti Potenciālu darījumu pārvēršanā ienesīgos pasūtījumos

Metodika - Potenciālu darījumu vadīšanas biznesa spēle, savu potenciālo darījumu realitātes novērtējums, komandas darbs ar pārdošanas iespējām, savstarpējā pieredzes apmaiņa, potenciālu darījumu vadīšanas metožu pielietošana 

Nozīmīgākās tēmas: 

Potenciāla darījuma novērtēšanas metodes 
- realitāte vai sapnis 
- mūsu / konkurentu atbilstības novērtējums 
- informācijas ievākšana lemšanai par darījuma tālāko virzību 

Darījuma stratēģijas izvēle 
- 6 atšķirīgas darījuma iegūšanas stratēģijas 
- izvēlētās stratēģijas ietekme uz kontaktiem ar klientu 
- piemērota risinājuma izvēle, lai uzvarētu konkurences cīņā 

Kontaktu ar lēmējiem veidošana 
- nozīmīgāko lēmēju lomas un ietekmes novērtēšana 
- sava uzņēmuma veiksmīga pozicionēšana uzticības nostiprināšanai 
- kontaktu ar lēmējiem plānošana un kontakta mērķa noteikšana 

Sava risinājuma pārliecinoša prezentēšana 
- pārliecinošas risinājuma prezentēšanas struktūra 
- piedāvātā risinājuma saistīšana ar klienta mērķiem un vērtēšanas kritērijiem 

Darbs ar saviem Potenciālajiem darījumiem, pielietojot O2O metodiku

Tuvākie datumi:

Drīzumā

Potenciāla darījuma pārvēršana pasūtījumā / O2O