Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

Augstākā pilotāža darījumu pārrunās / Nego

Mērķis - Trenēt un attīstīt pārrunu metožu efektīvāku pielietošanu biznesa pārrunās, lai panāktu sev vēlamos pārrunu rezultātus un vienotos par izdevīgākiem sadarbības nosacījumiem

Metodika - Nozīmīgāko pārrunu situāciju izspēle individuāli un komandās, pārrunu partneru rīcības novērtēšana un pieredzes apmaiņa par veiksmīgu rīcību pārrunu situācijās 

Nozīmīgākās tēmas: 

Tipiskākie pārrunu neveiksmes iemesli 
- attieksmes nozīme pārrunās 
- kļūdas pārrunu koridora novērtēšanā 
- personīgā pārrunu profila izvērtēšana 

MI-Nego: Mērķtiecīgu pārrunu struktūra 
- izlūkošanas pamatprincipi vajadzīgās informācijas iegūšanai 
- savu interešu skaidra noteikšana 
- pārrunu partnera lemšanas stila izvērtēšana 
- maksimālo un minimālo mērķu definēšana 

Taktiskās pārrunu veikšanas metodes 
- partnera provocēšana uz piedāvājuma izteikšanu 
- psiholoģiskā spiediena izmantošana pārrunās 
- vienošanās fiksēšana, mainoties pārrunu nosacījumiem 

Pirkšanas pārrunu situāciju treniņš 
- atlaides apspriešana 
- savu prasību skaidra noteikšana 
- noteikumu izmaiņu pārliecinoša pieprasīšana 

Pārdošanas pārrunu situāciju treniņš 
- sava risinājuma pārliecinoša prezentēšana 
- pārākuma pār konkurentiem izcelšanas metodes 
- cenas apspriešanas pamatprincipi 

Kritiskās pārrunu situācijas 
- līguma laušanas pārrunas 
- sadarbības samazināšanas pārrunas 

Savu pārrunu prasmju pilnveidošanas plāns

Tuvākie datumi:

20. - 22.02.2019.

Augstākā pilotāža darījumu pārrunās / Nego