Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

MIPROMS: mērķtiecīga projektu vadība / PM1

Mērķis – Dot dalībniekiem metodes un instrumentus projektu veiksmīgai uzsākšanai, detalizētai plānošanai, mērķtiecīgai izpildei un uzraudzībai

Metodika – Darbs ar projekta uzdevumiem, pielietojot projektu vadības metodes, darbojoties projekta komandā un veicot pieredzes apmaiņu ar citiem dalībniekiem 

Nozīmīgākās tēmas: 

Mērķtiecīgas projektu vadīšanas nozīme augstāku rezultātu sasniegšanai 
- projektu neveiksmes iemesli 
- kā darbs projektos ļauj sasniegt vairāk 
- MIPROMS modelis mērķtiecīgākai projektu vadīšanai 
- projektu vadībā ieinteresēto personu grupas 

Projekta dzīves cikla nozīmīgākās fāzes 
- iespējamo risinājumu priekšizpēte 
- projekta gaitas detalizēta plānošana 
- projekta uzdevuma mērķtiecīga izpilde un uzraudzība 
- veiksmīgs projekta noslēgums 

Projektu vadītāja loma un iesaistīšanās 
- projekta vadītāja būtiskākie uzdevumi 
- rīcība dažādās projekta fāzēs 
- pārdomāta pienākumu sadale projektā 
- sadarbība ar projekta dalībniekiem 

Instrumenti sistemātiskai projektu vadīšanai 
- plānošanas un analīzes instrumenti 
- risku izvērtēšanas metodes 
- komunikācijas veicināšanas pamatprincipi 
- dokumentu aprites nodrošināšanas veidi 

Projektu vadības metožu izvēle darbam konkrētā projektā

Tuvākie datumi:

02. - 04.04.2019. (3 dienas)

MIPROMS: mērķtiecīga projektu vadība / PM1