Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

Efektīva vadības stila izvēle / MI-Lead

Mērķis ir ļaujot vadītājiem eksperimentēt ar dažādu vadības stilu pielietošanu, palīdzēt izvēlēties efektīvāko veidu dažādu darbinieku vadīšanai

Metodika - Esošās situācijas un darbinieku novērtēšana, darbs komandās, pieredzes apmaiņa ar citiem vadītājiem, individuālas vadīšanas lomu spēles un ideju ģenerēšana par savu darbinieku efektīvāku vadīšanu 

Sagatavošanās - Pirms semināra tiek veikti dalībnieka vadības situāciju novērtējumi, kurus veic: a) pats dalībnieks; b) vairāki padotie darbinieki; c) tiešais vadītājs 

Nozīmīgākās tēmas: 

Izmaiņas biznesa vidē 
- izmaiņas uzņēmumu darbībā un korporatīvajā kultūrā 
- pārmaiņas darbinieku domāšanā 
- Latvijas uzņēmumu vadītāju un darbinieku aptaujas rezultāti 
- nākotnes tendences līdera darbā 

Cilvēku vadību ietekmējošie faktori 
- līdera loma augstāku rezultātu sasniegšanā 
- darbinieka vajadzība pēc vadības 
- vadītāja un darbinieku personības 

Līdera iemaņu attīstības virzieni 
- kāpēc cilvēki seko līderim? 
- darbinieka personības novērtēšana 
- mērķu izvirzīšana – uzdevuma došana 
- darbinieku izpratne un vadīšana 

MI-Lead modelis efektīvākai vadības stila izvēlei 
- dalībnieka biežāk lietotais vadības stils 
- atšķirīgu vadības stilu raksturojums 
- savu darbinieku izvērtēšana optimālākā vadības stila noteikšanai 
- līdera lomas, vadot atšķirīgus darbiniekus 

Līdera motīvu ietekme uz efektivitāti 
- ar uzņēmumu un pašu vadītāju saistītie motīvi 
- ar konkrētu darbinieku saistītie motīvi 

Individuālais plāns līdera prasmju pilnveidošanai

Tuvākie datumi:

23. - 25.01.2019.

 

Efektīva vadības stila izvēle / MI-Lead