Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

Pārdošanas uzņēmuma izaugsmes veicināšana / Grow

Mērķis - Dot vadītājiem metodes, idejas un instrumentus uzņēmuma mērķtiecīgai vadīšanai, lai panāktu straujāku uzņēmuma izaugsmi

Metodika - Sava uzņēmuma biznesa rādītāju, situācijas un darbinieku snieguma izvērtēšana, lai izvēlētos piemērotāko veidu sava uzņēmuma izaugsmes panākšanai 

Nozīmīgākās tēmas: 

Iemesli uzņēmuma stagnācijai 
- tipiskākie šķēršļi veiksmīgai izaugsmei 
- sava uzņēmuma nepietiekamas izaugsmes cēloņu novērtēšana 
- sekas uzņēmuma ilgstošai stagnācijai 

Pārdošanas rezultātu paaugstināšanas iespēju novērtēšana 
- esošo klientu segmentu ietilpības novērtēšana 
- Differentiated Selling pieeja pārdošanas situācijas noteikšanai 
- papildu klientu segmentu apzināšana 

Sava uzņēmuma piedāvājuma konkurētspējas novērtēšana 
- sava produktu portfeļa izvērtēšana 
- konkurentu piedāvājuma stipro un vājo pušu noteikšana 
- vajadzīgo izmaiņu noteikšana savam produktu portfelim 

Pārdošanas stratēģijas precīzāka noteikšana 
- mērķa klientu segmentu izvēle 
- efektīvāka pārdošanas procesa noteikšana 
- pārdošanas vadības instrumentu precizēšana 

Pārdošanas komandas mērķtiecīgāka virzīšana 
- piemērotāko pārdošanas metožu noteikšana 
- klientiem veltītā pārdevēju laika palielināšana 
- pārdevēju darba virzīšana un koriģēšana 

Vadītāja loma izaugsmes panākšanā 
- vajadzīgo pārmaiņu pārdomāta izvēle 
- pārmaiņu ieviešanas soļu plānošana 
- mērķtiecīga pārmaiņu ieviešana pārdošanas darbā 

Pārdošanas rezultātu paaugstināšanas plāna veidošana

Tuvākie datumi:

28. - 30.05.2019. (3 dienas)

Pārdošanas uzņēmuma izaugsmes veicināšana / Grow