Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

Risinājumu konsultējoša pārdošana / CS

Mērķis ir attīstīt, uzlabot dalībnieku prasmes konkurences situācijā veiksmīgāk uztaustīt klienta patiesās vajadzības, lai parādītu sava risinājuma pārākumu pār konkurentu piedāvājumu

Metodika - Pārrunu situāciju izspēle, pārrunu palīginstrumentu sagatavošana, sava risinājuma konkurētspējas izvērtēšana, pārrunu prasmju treniņi individuāli un strādājot komandās 

Nozīmīgākās tēmas: 

Izmaiņas klientu rīcībā, izvēloties piegādātājus 
- kā klienti izvēlas piegādātāju nozīmīgiem risinājumiem 
- Differentiated Selling pieeja darbam ar klientu 
- efektīvāku pārdošanas metožu nepieciešamība 

Konsultējošas pārdošanas pamatprincipi 
- piemērotas kontaktpersonas izvēle konsultējošai pārdošanai 
- klienta akcepti un lēmumi, sadarbības panākšanai 
- MI-CONSULT modelis 

Uzticības un cieņas iemantošana 
- sava uzņēmuma veiksmīga pozicionēšana 
- nozares aktualitāšu un klienta publiskās informācijas pielietošana 

Lēmējpersonas mērķu noskaidrošana un vajadzību aktualizēšana 
- kā pamudināt klientu sniegt vajadzīgo informāciju 
- metodes klienta lēmējpersonu biznesa mērķu un prioritāšu izpratnei 
- biznesa vajadzību un personisko motīvu izlūkošana 
- FOCA pieeja klienta vajadzību fokusēšanai 
- jautājumu izmantošana problēmu un to cēloņu precizēšanai 

Sava risinājuma lobēšana un klienta pārliecināšana 
- sava risinājuma unikālo konkurences priekšrocību noteikšana 
- metodes konkurentu piedāvājuma nozīmīguma samazināšanai 
- klienta iebildumu pārfrāzēšana, lai panāktu pozitīvu lēmumu 
- darījuma termiņa un sadarbības noteikumu fiksēšana

Individuālais plāns konsultējošās pārdošanas prasmju pilnveidošanai

Tuvākie datumi:

 Drīzumā

Risinājumu konsultējoša pārdošana / CS