Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

Biznesa poligons: Āboli un Apelsīni / A&O

Mērķis ir ļaut dalībniekiem ar personiskas pieredzes un eksperimentu palīdzību labāk apjaust biznesa likumsakarības un ikdienas lēmumu ietekmi uz uzņēmuma finanšu rezultātiem

Metodika - Savstarpējas sacensības gaisotnē dalībnieku komandas veic uzņēmumu vadīšanu, lemj par līdzekļu izlietojumu biznesa finansēšanai, lai nodrošinātu augstākus biznesa rezultātus 

Nozīmīgākās tēmas: 

Biznesa cikls lielākas pievienotās vērtības veidošanā 
- izdevīga iepirkšana 
- taupīga ražošana 
- mērķtiecīga pārdošana 
- draudzīga pakalpojumu sniegšana 
- savlaicīga iekasēšana 

Metodes ieņēmumu maksimizēšanai 
- piemērotu klientu un pasūtījumu izvēle 
- darījuma lietderīguma / ienesīguma izvērtēšana 
- kapacitātes veiksmīga salāgošana ar biznesa mērogu 
- tirgus informācijas izmantošana mērķa klientu segmentu noteikšanai 

Saimnieciska izmaksu taupīšana 
- materiālu un izejvielu iepirkumu optimizēšana 
- pārdomāta naudas aprites organizēšana 
- ražošanas jaudu pilnīgāka izmantošana 
- dīkstāvju ietekme uz uzņēmuma rentabilitāti 

Sava uzņēmuma situācijas novērtēšana 
- nepietiekami efektīvas saimniekošanas pazīmes 
- iespējas līdzekļu racionālākai izmantošanai 
- uzņēmuma rezerves augstāku rezultātu sasniegšanā

Idejas sava uzņēmuma saimnieciskuma uzlabošanai

Tuvākie datumi:

01.03.2019.

Biznesa poligons: Āboli un Apelsīni / A&O