Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

Veiksmīgs darbs ar svarīgākajiem klientiem / 412

Mērķis ir dot dalībniekiem metodes un instrumentus darba ar svarīgākajiem klientiem plānošanai un veikšanai, veidojot konkrētai situācijai piemērotu sadarbības modeli

Metodika - Aktīvs darbs, analizējot sadarbību ar saviem svarīgākajiem klientiem, apgūstot metodes klientu attiecību vadīšanai un veidojot plānu sadarbības ar nozīmīgu klientu paplašināšanai 

Sagatavošanās - Paņemt līdzi uz semināru visu pieejamo informāciju par vismaz vienu esošu vai potenciāli nozīmīgu klientu 

Nozīmīgākās tēmas: 

Svarīgāko klientu menedžera loma un uzdevumi 
- darba ar svarīgākajiem klientiem nozīmīgums 
- Key Account menedžera būtiskākie uzdevumi 
- sadarbības veicināšana sava uzņēmuma iekšienē 

MI-KAM modelis darbam ar svarīgākajiem klientiem 
- kā apzināt svarīgāko klientu lomu uzņēmuma darbībā 
- svarīgāko klientu izvēles principi 
- sistēmas veidošana darbam ar svarīgākajiem klientiem 

Būtiskā informācija svarīgāko klientu menedžeru darbā 
- globālās informācijas nozīme 
- sava informētības līmeņa paaugstināšanas metodes 
- kā izvērtēt sava uzņēmuma piedāvājumu un klientu potenciālu 

Ilgtermiņa plānošanas pamatprincipi 
- mērķu izvirzīšana darbam ar konkrētu klientu 
- stratēģiju veidi, to izstrāde un pielietošana 
- sadarbības attīstība un padziļināšana 

Īstermiņa plāns darbam ar Key Account 
- efektīva komunikācija un pārrunu process 
- gaismas signālu metode ikdienas darbību noteikšanai 
- sadarbības pasākumu plānošana 

Plāns darbam ar nozīmīgu klientu (key account)

Tuvākie datumi:

Drīzumā

 

Veiksmīgs darbs ar svarīgākajiem klientiem / 412