Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

Papildu pārdošana apkalpojot klientus / 314

Mērķis - Dot dalībniekiem metodes un prasmes veiksmīgākai papildus preču un pakalpojumu piedāvāšanai, apkalpojot klientus

Metodika - Īsas lekcijas mijas ar individuālām un grupu nodarbībām, dalībnieki apgūst praktiskas metodes piedāvājuma izteikšanai, meklējot veidus papildus pārdošanas aktivizēšanai 

Nozīmīgākās tēmas: 

Papildu pārdošanas iespējas apkalpojot 
- kā izmantot apkalpošanas situācijas papildu pārdošanai 
- kopīgais un atšķirīgais apkalpošanā un pārdošanā 
- uz klientu vai produktu orientēta pārdošana 

Klienta lēmumu ietekmējošie faktori 
- klienta lēmumi pirkšanas procesā 
- metodes pozitīva pirkšanas lēmuma panākšanai 

Papildu pārdošanas aktivizēšana 
- papildu pārdošanai piemērotas preces un pakalpojumi 
- situācijas papildu pārdošanas veikšanai 

Veiksmīga pāreja no apkalpošanas uz pārdošanas sarunu 
- sagatavošanās sarunai ar klientu 
- klienta situācijas izmantošana pārdošanas sarunas uzsākšanai 
- papildu pārdošanas sarunas struktūra 
- jautājumu pielietošana klienta papildus vajadzību noskaidrošanai 

Efektīva argumentēšana un darbs ar iebildumiem 
- argumentu izvēle atbilstoši klienta situācijai 
- klienta virzīšana uz papildus pirkumu 
- cenas apspriešanas metodes 
- iebildumu izskatīšanas metodes 

Personīgās attīstības plāns papildu pārdošanas prasmju pilnveidošanai

Tuvākie datumi:

Drīzumā

Papildu pārdošana apkalpojot klientus / 314