Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

Rīcība sarežģītās apkalpošanas situācijās / 311

Mērķis - Dot dalībniekiem metodes un prasmes rīcībai sarežģītās klientu apkalpošanas situācijās, lai uzlabotu savu stresa noturību un veiksmīgāk risinātu sūdzības un konfliktsituācijas

Metodika - Īsas lekcijas mijas ar individuālām un grupu nodarbībām. Dalībnieki izspēlē sarežģītas klientu apkalpošanas situācijas, ar video un audio treniņa palīdzību novērtējot savu sniegumu un meklējot veidus prasmīgākai konfliktsituāciju risināšanai 

Nozīmīgākās tēmas: 

Apkalpošanas darbinieka ietekme uz klienta gandarījumu un atkārtotiem pirkumiem 
- klienta lēmumi par tālāku sadarbību 
- kā veidojas klienta gandarījums 
- sarežģītākās situācijas klientu apkalpošanā 

Kā sagatavoties sarežģītām situācijām darbā ar klientiem 
- sarežģīto situāciju savlaicīga identificēšana 
- kā sagatavoties neapmierinātu klientu apkalpošanas situācijām 
- savu un klienta aizsargreakciju pamanīšana 
- pašapziņas un pārliecības nozīme darbā ar klientiem 

Darbinieka rīcība, risinot sarežģītas situācijas 
- pozitīvas attieksmes veidošana komunikācijā ar klientu 
- kā radīt pozitīvu gaisotni sadarbībai 
- klienta izteiktās kritikas mierīga uzklausīšana 

Klientu apkalpošanas metodes sarežģītu situāciju atrisināšanai 
- klienta domāšanas un psiholoģijas izpratne 
- aktīvā klausīšanās – līdzeklis klienta problēmas izpratnei 
- jautājumu tehnikas pielietošana sūdzību izskatīšanā 
- konfliktsituāciju risināšanas 5 scenāriji 
- vienošanās ar klientu par optimālu risinājumu 

Personīgās attīstības plāns savu klientu apkalpošanas prasmju pilnveidošanai

Tuvākie datumi:

11. - 12.04.2018. (2 dienas)

Rīcība sarežģītās apkalpošanas situācijās / 311