Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

Klientiem draudzīga apkalpošana un serviss / 301

Mērķis – Dot dalībniekiem metodes savu klientu apkalpošanas iemaņu uzlabošanai, lai panāktu augstāku klientu apmierinātību un lojalitāti

Metodika – Īsas lekcijas mijas ar individuālām un grupu nodarbībām, dalībnieki izspēlē klientu apkalpošanas situācijas, novērtējot savu sniegumu un meklējot veidus darba ar klientiem uzlabošanai 

Nozīmīgākās tēmas: 

Uz klientu orientētas apkalpošanas nozīme uzņēmuma konkurētspējai 
- atkārtotu pirkumu ietekme uz rezultātiem 
- apkalpošana kā daļa no uzņēmuma kopējā piedāvājuma 
- uz klientu orientētas apkalpošanas loma klientu lojalitātes paaugstināšanā 

Būtiskākās klientu apkalpošanas situācijas 
- klienta vērtējums sadarbībai ar uzņēmumu 
- klientu apkalpošanas situāciju novērtēšana 
- apkalpošanas kvalitātes novērtēšanas kritēriji 

Klienta rīcība apkalpošanas situācijās 
- lēmuma pieņemšanas pamatprincipi 
- klienta apmierinātība ar saņemto apkalpošanu 
- reakcija uz apkalpojošo darbinieku rīcību 
- klienta vērtējuma par apkalpošanu ietekmēšana 

Pozitīvisma nozīme darbā ar klientu 
- pozitīva domāšana – pamats veiksmīgai klientu apkalpošanai 
- metodes pozitīvisma radīšanai sevī 
- pozitīva iespaida veidošana, apkalpojot klientus 

Metodes pozitīvai un draudzīgai klientu apkalpošanai 
- sava uzņēmuma laipna un pārliecinoša reprezentēšana 
- jautājumu izmantošana klientu apkalpošanā 
- klienta pārliecināšana un savas idejas veiksmīga “pasniegšana” 

Individuāls plāns savu klientu apkalpošanas prasmju pilnveidošanai

Tuvākie datumi:

11. - 12.03.2019.

Klientiem draudzīga apkalpošana un serviss / 301