Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

Pārliecinoša uzstāšanās / 250

Mērķis - Trenēt un attīstīt prezentēšanas prasmes, lai pārliecinošāk prezentētu savu uzņēmumu, ideju vai risinājumu un panāktu pārliecinošāku iespaidu uz klausītājiem

Metodika - Nozīmīgāko prezentācijas elementu video treniņš, apvienojumā ar individuāliem uzdevumiem, un savstarpēju pieredzes apmaiņu par prezentēšanas metožu pielietošanu

Būtiskākās tēmas:

Pārliecības izpausmes uzstājoties 
- pirmais iespaids un individualitāte 
- uztraukuma iemesli un iespējas tā novēršanai 
- stāja, kustības, žesti un mīmika

Balss izmantošana 
- r
unas skaidrība un artikulācija 
- runas daudzveidība, uzsvari un tēlainība

Klausītāju uzmanības piesaistīšana 
- kā nodrošināt saikni ar klausītājiem un aktivizēt tos 
- kā efektīvi vadīt diskusiju 
- kā veidot personisku kontaktu ar dalībniekiem

Dažādi prezentāciju veidi 
- u
z pārdošanu orientēta uzstāšanās 
- neformāla un svinīga uzstāšanās 
- preces vai risinājuma prezentācija 
- uzņēmuma prezentācija

Sagatavošanās veiksmīgai savas idejas prezentēšanai 
- sagatavošanās un treniņš 
- uzstāšanās plāns 
- palīglīdzekļu izmantošana

Savu prezentācijas prasmju attīstība 
- uzstāšanās stipro un vājo pušu izvērtēšana 
- savu “trumpju” izmantošana 
- uzstāšanās stila izkopšana

Personīgās attīstības plāns prezentēšanas prasmju pilnveidošanai

Tuvākie datumi:

13. - 15.03.2019.

Pārliecinoša uzstāšanās / 250