Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

Sistemātiska pārdošanas plānošana / 240

Mērķis - Dot dalībniekiem metodes un idejas pārdošanas darba ar klientiem mērķtiecīgākai plānošanai, lai sasniegtu augstākus pārdošanas rezultātus.

Metodika - Ar pārdošanas darba datorsimulācijas palīdzību, komandas sacenšas augstāku rezultātu sasniegšanā, pielieto apgūtās metodes sava pārdošanas darba sistemātiskākai plānošanai;

Nozīmīgākās tēmas:

Pārdošanas plānošanas nozīme 
- faktori, kas ietekmē rezultātu 
- rezultāta sasniegšanai nepieciešamais ieguldījums 
- sistemātiskas pārdošanas nozīme augstāku rezultātu sasniegšanā;

Klientu platforma nākotnes rezultātu prognozēšanai 
- platformas izmantošana pirkšanas potenciāla precīzākai novērtēšanai 
- klientu platformas pirkšanas un darba apgabali 
- savas klientu platformas sistemātiska veidošana;

Laika plānošana kā pamats mērķtiecīgam darbam ar klientiem 
- laika izlietojums darbam ar dažādām klientu / produktu grupām 
- sava darba laika izmantošanas kontrole 
- kā palielināt pārdošanai veltīto laiku 
- dažādu pārdošanas aktivitāšu ietekme uz rezultātiem;

Darba ar nozīmīgākajiem klientiem organizēšana 
- pārdošanas darba ar klientiem būtiskākie soļi 
- plānošanas metodes pārdošanas darba sistemātiskākai veikšanai 
- prioritāšu noteikšana darbam ar nozīmīgākajiem / pārējiem klientiem;

Sava pārdošanas darba sistemātiska plānošana 
- iepriekšējās sadarbības ar klientiem novērtēšana 
- pārdošanas mērķa izvirzīšana klientam 
- vajadzīgo pārdošanas aktivitāšu plānošana;

Individuālais pārdošanas plāns darbam ar TOP 10 nozīmīgākajiem klientiem

Tuvākie semināri:

Drīzumā

Sistemātiska pārdošanas plānošana  / 240