Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

Sadarbības izdevīguma pamatošana klientam / 211

Mērķis – Attīstīt un pilnveidot argumentēšanas prasmes, izmantojot ilustratīvos materiālus, aprēķinus un citus palīglīdzekļus, tā parādot klientam ekonomiskos ieguvumus no sadarbības

Metodika – Sava risinājuma argumentēšanas treniņi apvienojumā ar individuāliem uzdevumiem, darbu komandās un savstarpēju pieredzes apmaiņu skaitlisku argumentu pielietošanā 

Nozīmīgākās tēmas: 

Kā izmantot klienta informāciju sadarbības izdevīguma pamatošanai 
- klienta situācijas novērtēšana: problēmas, izdevumi, izaicinājumi 
- mana piedāvājuma ietekme uz klienta uzņēmumu 
- investīcija / peļņa kā arguments 
- cenas / ekonomijas efekts 
- izdevīgums klienta kontaktpersonai 
- laika ietaupījums un citi izmērāmi ieguvumi 

Kā sagatavot uz klientu orientētu sava risinājuma piedāvājumu 
- uz klienta ieguvumiem orientēta piedāvājuma struktūra 
- informācijas atlase piedāvājuma / prezentācijas sagatavošanai 
- klienta ieguvumu aprēķināšana 
- kā pastiprināt argumentāciju, izmantojot vizuālos palīglīdzekļus 
- rakstiska piedāvājuma sagatavošanas pamatprincipi 

Kā klientam pamatot pozitīva lēmuma lietderību 
- līdzekļi argumentācijas pastiprināšanai 
- sava piedāvājuma izcelšana uz konkurentu fona 
- klienta atrunu izmantošana papildus argumentu pielietošanai 
- efektīva cenas pamatošana 
- pirkšanas lēmuma panākšanas metodes 

Personīgās attīstības plāns savu argumentēšanas prasmju pilnveidošanai

Tuvākie datumi:

Drīzumā

Sadarbības izdevīguma pamatošana klientam / 211