Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

Rezultatīvas pārdošanas pārrunas / 210

Mērķis – Trenēt un attīstīt dažādu pārdošanas metožu meistarīgāku pielietošanu pārdošanas sarunās, lai panāktu sev labvēlīgāku sarunas rezultātu un pirkšanas lēmumu

Metodika – Nozīmīgāko pārdošanas sarunas elementu audio un video treniņš, apvienojumā ar individuāliem uzdevumiem, darbu komandās un savstarpēju pieredzes apmaiņu

Nozīmīgākās tēmas:

Pārdošanas metožu izvēle darbam ar klientu 
- sava pārrunu stila piemērošana konkrētam klientam 
- pārdošanas sarunu kritiskie momenti 
- veiksmīgu pārdošanas pārrunu piemēri 

Sagatavošanās pārdošanas sarunai
- iepriekšējās informācijas analīze 
- prezentācijas materiāls un tā lietošana sarunā 
- telefonsaruna vizītes ar klientu sarunāšanai 
- mērķu izvirzīšana sarunas panākumu nodrošināšanai 

Mērķtiecīga pārdošanas sarunas virzīšana 
- efektīva pārdošanas sarunas uzsākšana 
- metodes klienta situācijas noskaidrošanai 
- aktīva klausīšanās klienta vajadzību meistarīgākai aktualizēšanai 
- klienta uzmanības fokusēšanas pamatprincipi 
- klienta uzticību graujošu faktoru novēršana 

Uz klientu orientētas argumentācijas uzlabošana 
- DAPA metode sava piedāvājuma argumentēšanai 
- ar klienta vajadzībām pamatotu argumentu pielietošana 
- argumentācijas prasmju uzlabošana 

Klienta pretestības pārvarēšana ceļā uz pirkšanas lēmumu
- lēmumu pieņemšanas procesa izpratne un ietekmēšana 
- iebildumu izskatīšana un “iznīcināšana” 
- idejas sarunu mērķtiecīgākai vadīšanai 

Pārdošanas prasmju pilnveidošanas plāns

Tuvākie semināri:

13. - 15.05.2019. (3 dienas)

 

Rezultatīvas pārdošanas pārrunas / 210