Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

Aktīvāka pārdošana izaicinošās pārdošanas situācijās / 200

Mērķis - Dot dalībniekiem vajadzīgos instrumentus un metodes sava pārdošanas darba uzlabošanai un augstāku pārdošanas rezultātu sasniegšanai

Metodika - Īsas lekcijas mijas ar individuālām un grupu nodarbībām. Dalībnieki izspēlē pārdošanas situācijas, tādējādi uzlabojot savu pārdošanas stilu augstāku rezultātu sasniegšanai 

Nozīmīgākās tēmas: 

Pārdevēja iespējas rezultāta uzlabošanā 
- faktori, kas ietekmē pārdevēja darbu 
- klientu platformas analīze 
- pārdošanas stratēģijas un taktikas izvēle 

Klienta lēmumu ietekmējošie faktori un pārdevēja iedarbība 
- klienta lēmumi pirkšanas procesā 
- klienta orientēšana uz lēmumu 

Saskarsme un komunikācija pārdošanā 
- pārdevēja uzdevumi saskarsmē ar klientu 
- traucējumi saskarsmē un to novēršana 
- sagatavošanās pārdošanas sarunai ar klientu 
- sava uzņēmuma pārliecinoša prezentēšana 
- jautājumu izmantošana klienta vajadzību noskaidrošanai 

Efektīva argumentēšana un iebildumu izskatīšana 
- piemērotāko argumentu izvēle 
- priekšrocību pamatošana 
- iebildumu izskatīšanas metodes 
- cenas apspriešana 
- sadarbības ar klientu attīstīšana - faktori, kas nosaka klientu lojalitāti 
- kā panākt ciešāku sadarbību 

Savu prasmju pilnveidošana 
- sava darba analīze un izvērtēšana 
- prasmju attīstības virzienu noteikšana 

Individuālais attīstības plāns savu pārdošanas prasmju pilnveidošanai

Tuvākie datumi:

4. - 6.12.2018. (3 dienas)

28. - 30.01.2019. (3 dienas)

25. - 27.03.2019. (3 dienas)

04. - 06.06.2019. (3 dienas)

 

 

 

 

Aktīvāka pārdošana izaicinošās pārdošanas situācijās / 200