Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

Efektīvs vadītājs / 103

Mērķis - Dot vadītājiem metodes darbinieku mērķtiecīgai vadīšanai, lai sasniegtu augstākus rezultātus

Metodika - Individuāli uzdevumi un darbs komandā tiek kombinēti ar īsām lekcijām, situāciju analīzi, sava darba stila novērtēšanu un pieredzes apmaiņu

Nozīmīgākās tēmas:

Vadītāja loma kolektīvā 
- vadītāja loma darbinieku vadīšanā 
- galvenās atbildības jomas 
- vadītāja uzdevumi un darba rezultāts

Vadītājs kā līderis savai komandai 
- mērķu noteikšana padotajiem 
- kā panākt akceptu izvirzītajiem mērķiem 
- vadības stila mērķtiecīgākas izmantošanas iespējas 
- darbiniekam piemērotāko vadības metožu izvēle

Sadarbība kolektīvā sadarbības nozīmīgums 
- diskusiju un sapulču vadīšana 
- komandas motivēšana

Kolektīva un darbinieku attīstība 
- pamatprincipi darbinieka attīstības vajadzību novērtēšanai 
- individuālu attīstības metožu izvēle

Efektīva komunikācija ar darbiniekiem 
- šķēršļi informācijas apmaiņā 
- jautājumu pielietošana komunikācijā 
- aktīvā klausīšanās konfliktsituācijās 
- idejas pārdošana un darbinieka pārliecināšana

Pozitīvas attieksmes veidošana kolektīvā 
- negatīvas attieksmes ietekme uz darbiniekiem 
- atklātības palielināšanas iespējas 
- pozitīvas attieksmes veidošanas metodes

Personiskais līdera prasmju attīstības plāns

Tuvākie datumi:

08. - 10.04.2019. (3 dienas)

 

Efektīvs vadītājs / 103