Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

Pārdošanas darbinieku mērķtiecīga vadīšana / 101

Mērķis – Dot vadītājiem metodes pārdevēju darba novērtēšanai, plānošanai un mērķtiecīgai vadīšanai, lai sasniegtu augstākus pārdošanas rezultātus

Metodika – Individuāli uzdevumi un darbs komandā tiek kombinēti ar īsām lekcijām, situāciju analīzi, sava darba stila novērtēšanu un pieredzes apmaiņu 

Nozīmīgākās tēmas: 
Pārdošanas vadītāja ietekme uz pārdošanas rezultātu 
- pārdošanas vadītāja loma un ietekme 
- sava darba laika sadalījuma un prioritāšu analīze 
- pārdošanas vadītāja uzdevumi augstāka rezultāta nodrošināšanā 

Pārdošanas darbinieku rezultātu novērtēšana 
- metodes pārdošanas darbinieku rezultātu analīzei 
- pārdevēju darba stila izvērtēšana 
- mērķu izvirzīšana pārdevējam 

Vadītāja efektivitātes paaugstināšana 
- vadītājam ērtākā darba stila noteikšana 
- dažādu vadības stilu efektīva pielietošana 
- pārdevējam piemērotāko vadības metožu izvēle 

Pārdošanas darbinieku rezultātu ietekmēšana 
- pārdošanas darbinieks kā personība 
- vadītāja iespējas pārdevēju nefinansiālajai motivēšanai 
- vadītāja paša motīvi un personība 
- metodes negatīvas attieksmes pret pārdošanu neitralizēšanai 

Pārdošanas darbinieku attīstīšana 
- kopīgu vizīšu izmantošana darba stila novērtēšanai 
- attīstības mērķu noteikšana 

Vadītāja efektivitātes paaugstināšanas plāns

Tuvākie datumi:

11.-13.02.2019.

Pārdošanas darbinieku mērķtiecīga vadīšana / 101