Prioritāte – efektīva pārdošana

Prioritāte – efektīva pārdošana

Mercuri International virsuzdevums ir nodrošināt, lai jūsu uzņēmumā darbs ar klientiem kļūtu vēl efektīvāks, nodrošinot augstāku rezultātu sasniegšanu
Individualizēta risinājumu veidošana

Individualizēta risinājumu veidošana

Ņemot vērā jūsu mērķus un nozares specifiku, Mercuri International biznesa konsultanti izvēlēsies tieši jums noderīgākos instrumentus augstāku rezultātu sasniegšanai
Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Atbalsts pārdošanas vadītājiem

Mērķtiecīga un meistarīga pārdošanas vadība ļauj sasniegt vairāk arī sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mercuri International sniegtais atbalsts pārdošanas vadītājiem palīdz strādāt vēl efektīvāk...
Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinēta pieeja attīstībai

Kombinējot modernas attīstības metodes, jūsu darbinieku un vadītāju attīstībā izmantosim gan seminārus un e-apmācību moduļus, gan biznesa simulācijas, gan arī individuālu treniņu darba vietā
Starptautiska mēroga pieredze

Starptautiska mēroga pieredze

Aktīvs darbs starptautiskos projektos ļauj Mercuri International biznesa konsultantiem nodrošināt modernāko biznesa vadības risinājumu pieejamību arī Latvijas klientiem

Taking Sales to a Higher Level

Atpakaļ

6 cīņas arēnas / The Six Battlefields

Mērķis - Sagatavot pārdošanas komandu aktīvam un efektīvam darbam sevišķi asas konkurences situācijās, uzlabojot pārdošanas komandas cīņas sparu un meistarību uzvarai pār konkurentiem.

Metodika - Nozīmīgāko konkurentu un sava piedāvājuma / nosacījumu padziļināta izvērtēšana, lai izveidotu iedarbīgus konkurences argumentus klientu pārliecināšanai par sava piedāvājuma izdevīgumu un sadarbības ar konkurentiem samazināšanu.

 

Nozīmīgākās tēmas: 

Konkurences situācijas izpēte un sagatavošanās

- Būtiskāko 1-2 konkurentu identificēšana un informācijas par konkurentiem savākšana
- Konkurentiem zaudēto klientu apzināšana

 

The Six Battlefields – 6 cīņas arēnu ar būtiskākajiem konkurentiem noteikšana

- Klientam Nebūtiskās mūsu risinājuma Stiprās puses
- Klientam Būtiskās mūsu risinājuma Stiprās puses
- Mūsu risinājuma  Vājās puses
- Klientam Nebūtiskās konkurenta Stiprās puses
- Klientam Būtiskās konkurenta Stiprās puses
- Konkurenta risinājuma Vājās puses

 

The Six Battlefields – konkurences argumentu veidošana

- "Competition Killing” elementu veidošana sarunas ar klientu virzīšanai
- Metodes klienta intereses novirzīšanai uz mūsu Stiprajām pusēm
- Pamatprincipi darbam ar savām Vājajām pusēm
- Vērtības un ieguvumu no sadarbības pārliecinoša demonstrēšana klientam

 

Aktivitāšu ar klientiem mērķtiecīga veikšana

- Klientu izvēle The Six Battlefields mērķtiecīgai pielietošanai
- The Six Battlefields tikšanās ar izvēlētajiem klientiem

Tuvākie datumi:

07. - 08.03.2019.

6 cīņas arēnas / The Six Battlefields